Vòng bảo vệ đầu béc tưới bằng nhựa Claber 90250

75.000 Đ

Dùng lắp bảo vệ cho béc tưới phun mưa Colibrì, ngăn cát, đất và đá cuội từ bên ngoài làm nghẹt đầu phun.