Vòng bảo vệ đầu phun, vành chắn đất / Guard collar | Claber 90250

Dùng lắp bảo vệ cho béc tưới phun mưa Colibrì, ngăn cát, đất và đá cuội từ bên ngoài làm nghẹt đầu phun.