Tag Archives: bộ điều khiển tưới

Bộ điều khiển tưới cây tự động Aqua-Home 4-6-8 | Hướng dẫn sử dụng chi tiết

bo dieu khien tuoi aqua home 2

Bộ điều khiển tưới (còn gọi là Timer) là bộ phận tối quan trọng của hệ thống tưới tự động. Giống như đầu não của cơ thể, Timer là trung tâm điều khiển, ra lệnh cho cả hệ thống. Chính vì vậy, Timer càng đa tính năng thì tính tự động hóa của hệ thống […]