Tag Archives: thiết bị tưới mía

Thiết bị tưới mía phun mưa giúp tăng sản lượng mía đường

Cây mía đường là loại cây công nghiệp chủ lực của nhiều vùng trên của nước. Trong thời gian vừa qua diện tích trồng mía đường ngày càng được mở rộng nhưng sản lượng mía không cao do người dân chưa nắm được các kỹ thuật canh tác loại cây trồng này. Trong đó, việc […]

0916 909 087