Tag Archives: thiết bị tưới vườn thông minh

Sử dụng Thiết Bị Tưới Vườn hiệu quả cần hiểu đúng về thủy lực

Muốn sử dụng Thiết Bị Tưới Vườn hiệu quả nhất bạn sẽ cần phải hiểu đúng về nguyên tắc thủy lực hay nói cách khác là hiểu đúng về tính chất của nước. Nghe có vẻ khó hiểu nhưng chúng ta có thể hiểu nước đóng vai trò là máu làm nên sự sống của […]

Hệ thống Thiết Bị Tưới Vườn, cách gia tăng áp lực nước tưới hiệu quả

Hệ thống Thiết Bị Tưới Vườn muốn hoạt động hiệu quả đòi hỏi phải có áp lực nước tưới được duy trì ở mức tối đa. Áp lực nước tưới thấp có thể làm cho nước tưới phân bố không đồng đều trên các ống dẫn nước chính và nhánh, điều này sẽ giúp bạn […]

Top 4 Thiết Bị Tưới Vườn cây ăn trái nhất định hữu ích cho bạn

Cây ăn trái lâu năm bao gồm các loại cây như cam, quýt, bưởi, sầu riêng, chôm chôm, mãng cầu, thanh long… đang đem lại nguồn thu nhập lớn con người nông dân.  Hiện nay các loại cây ăn trái này đang được lựa chọn để trồng chuyên canh với diện tích lớn. Và tại […]

0916 909 087