Thiết bị tưới cầm tay

Thiết bị tưới cầm tay

Vòi phun 4 chế độ “Ergo-garden”

380.000 Đ
-9%

Cuộn ống xách tay - treo tường

Máng treo ống vòi tưới cây – Eco 0

155.000 Đ 140.909 Đ
-13%

Cuộn ống xách tay - treo tường

Cuộn (guồng) ống vòi – Kiros Kit | Claber 8993

1.600.000 Đ 1.392.000 Đ
-9%
-9%

Thiết bị tưới cầm tay

Vòi xịt nước đa tia có van khóa

165.000 Đ
-9%
990.000 Đ 900.000 Đ
-9%
450.000 Đ 409.091 Đ
-9%

Đầu nối, khớp chuyển, phụ kiện

Khớp nối không ren – 8525

170.000 Đ 154.545 Đ
-9%

Đầu nối, khớp chuyển, phụ kiện

Bộ đầu nối vòi – bộ chuyển đổi 3/4” – 8587

430.000 Đ 390.909 Đ

Thiết bị tưới nhỏ giọt

Thiết bị tưới phun mưa