Thiết bị tưới cầm tay

Thiết bị tưới nhỏ giọt

Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
1.692.000 Đ

Bộ điều khiển tưới cây

Cảm biến mưa 3 dây | Claber 90916

1.072.500 Đ

Thiết bị tưới phun mưa