Thiết bị tưới cầm tay

Vòi xịt nước đa tia có van khóa

165.000 Đ