fbpx

Đầu tưới nhỏ giọt Rainjet

Đầu tưới 8 tia/ 0-40 l/h adjustable shrubbler

18.000 Đ